Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej

 

Przeszukaj BIP

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

 • Szczegółową organizację  nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły.
 • Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ prowadzący, po uprzednim wyrażeniu opinii przez organ  sprawujący nadzór pedagogiczny nad Szkołą.
 • Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy. Dyrektor Szkoły przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zapoznaje  Radę Pedagogiczną na jej zebraniu ze szczegółowym kalendarzem organizacji roku szkolnego. Może także ustalić w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w wymiarze do 6 dni, przy akceptacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 • Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia i nauczyciela.
 • Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa półrocza zakończone klasyfikacją uczniów. Pierwsze półrocze trwa w okresie od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia, drugie półrocze trwa od 1 lutego do najbliższego piątku po 20 czerwca.
 • Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o prowadzeniu zajęć w innym wymiarze.
 • Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony  z uczniów, którzy w roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych planem nauczania i programami wpisanymi do Szkolnego Zestawu Programów dla danego etapu edukacyjnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Dyrektora Szkoły.
 • Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań. Godzinowy wymiar i zakres zajęć dodatkowych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

 • Dyrektor Szkoły:  mgr Grażyna Miliczek:  j. polski
 • Wicedyrektor: mgr Izabela Lisiak:  informatyka
 • mgr Bartnik Magdalena: edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Błońska Agnieszka: j. angielski
 • mgr Ćwik Anna: j. angielski
 • mgr Dębski Bartosz: wychowanie fizyczne, instruktor pływania
 • mgr Małgorzata Dziopa: matematyka
 • mgr Fałek Agata: edukacja wczesnoszkolna, logopedia
 • lic. Filipowicz Aleksandra: edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Gładysz Justyna: wychowanie fizyczne, biologia
 • mgr Góralczyk Patrycja: pedagog szkolny
 • mgr Jagielska Jolanta: przyroda, WDŻ
 • mgr Jarosz Łukasz: informatyka
 • mgr Jurczyk Beata: edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Kania Grażyna: logopedia
 • mgr Mariola Kasperczyk:  język polski, nauczyciel bibliotekarz
 • mgr Kiecak Kornelia: matematyka, fizyka
 • mgr Kloza Sebastian: wychowanie fizyczne, instruktor pływania
 • mgr Kolasa Łukasz: wychowanie fizyczne, instruktor piłki nożnej
 • mgr Kołodziej Joanna: wychowanie fizyczne
 • mgr Krzykowska Wioleta: wychowawca świetlicy
 • mgr Loska Sandra: muzyka, plastyka
 • mgr Lubosik Ewelina: wychowawca świetlicy, matematyka
 • mgr Łabno Anna: psycholog szkolny, wychowawca  świetlicy
 • lic. Ilona Łaszewska: matematyka
 • mgr Malich Ewa: historia
 • mgr Melson Klaudia: religia
 • mgr Merczyk Iwona: język polski
 • mgr Mieszczanin Maria: wychowawca świetlicy
 • mgr Mista Benigna - wychowawca świetlicy
 • mgr Oleksy Marta: język angielski
 • mgr Osmelak Wioletta:  język polski
 • mgr Aneta Rajca: nauczyciel bibliotekarz
 • mgr Restecka Beata: edukacja wczesnoszkolna
 • lic. Sajdak-Jarosz Maja: edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Strokol Maria: religia, WDŻ
 • mgr Strycharczyk Halina: chemia
 • mgr Waloszczyk Krzysztof:  j. niemiecki
 • mgr Weintritt-Kaczmarczyk Brygida: edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Wencel – Cisło Barbara: edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe
 • mgr Wilk Grzegorz: geografia, technika
 • mgr Volkert Joanna: edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

 • mgr Kempna Brygida -  główny księgowy
 • Różacka-Kozioł Iwona- starszy referent
 • Podżorska Anna - referent ds kadr i płac, intendent
 • Śliwa Wiktoria - referent
 • Cylok Stefan - konserwator
 • Czapek Gabriela- dozorca
 • Dybka Halina - dozorca
 • Dymarz Magdalena - dozorca
 • Jakubasik Magdalena - dozorca
 • Kilka Aleksandra - pomoc nauczyciela
 • Kotlorz Sylwia - pomoc nauczyciela
 • Lisiak Sławomir- dozorca
 • Łęcka Justyna -sprzątaczka
 • Manjura Anna - sprzątaczka
 • Miliczek Anna: sprzątaczka
 • Mucha Justyna - sprzątaczka
 • Poloczek Barbara – woźna, pomoc kuchenna
 • Rasek Ewa-  sprzątaczka
 • Szwajdo Grażyna - dozorca
 • Wydra Bernadetta - dozorca
 • Wyżgoł Marta - pomoc nauczyciela

 

SEKRETARIAT SZKOŁY jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 -15.30 oraz w piątki 7.30 - 15.00

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information